Музика
Исус от Назарет

110

Исус от Назарет

Благоговейно

1. Исус от Назарет, Бог наш и Цар,

дари ни Ти живот – безценен дар.

Слезе от Своя трон и в’плът живя.

От смърт да ни спасиш, Ти за нас умря.

2. Спасителю любим, благословен,

разчупен хляб ядем със дух смирен.

Там на Голгота Ти страда за нас,

с’обич благодарим в’този светъл час.

3. Водата пием днес със благослов,

бият сърцата ни нежно с’любов.

В’Твоите стъпки тук ходим сега,

о, нека бъдем с’Теб и във вечността.

Текст и музика: Хю У. Дугъл, 1872–1963 г.

Йоана 6:38–40

Йоана 15:13