Музика
Възхвалете Господа

46

Възхвалете Господа

С достойнство

1. Възхвалете Господа,

вие чули словата,

възхвалете Го сега,

викайте: благодаря!

2. Викайте: благодаря,

с’радост пейте песента.

Да сме тука всеки ден

с’веселия си рефрен.

Текст и музика: Ивън Стивънс, 1854–1930 г.

Псалми 69:30

Псалми 100