Музика
Пеем дружно в един глас

17

Пеем дружно в един глас

Смело

1. Пеем дружно в’един глас, че пророк на Бог сега

носи словото и радва ни както в’древността.

Във света, потънал в’мрак, път добър потърси той.

Господ каза: „Окастри лозето Ми, сине Мой“.

2. Божи ангел в’светъл час в’древната му чистота

върна на чедата свещеничеството сега.

Джозеф беше вдъхновен, озарен от светлина –

пожела я той за делото на праведността.

3. И на Книгата на Мормон – вечно новия завет –

превод свят направи той за човеците навред.

Заповедите на Бог към човешките чеда –

благослов за търсещите той получи от Христа.

4. Скоро ще се съберат праведните у дома

за Милениума и ще почиват в’светлина.

Кротки в’този свят жесток, със победа над врага

ще ликуват, че Сион ще е чист за вечността.

Текст: Уилиям У. Фелпс, 1792–1872 г. Включен в първия сборник с химни на светиите от последните дни през 1835 г.

Музика: Джозеф Дж. Дейнз, 1851–1920 г.

Учение и завети 135:3

Моисей 7:62, 67