Музика
Господи, всеки свят живот
назад напред

181

Господи, всеки свят живот

Замислено

1. Господи, всеки свят живот,

що ни докосва за добро,

носи ни Твоя благослов,

Твоята милост и любов.

2. Скъп дар ни даваш с’доброта –

приятели като Христа.

Техният път е светлина,

водеща нашите сърца.

3. Ако такъв приятел – брат

напусне тихо този свят,

пазим него спомен мил,

близо до Теб той води ни.

4. Тези добри приятели

даряват ни любов и мир.

Твоите чеда са, Господи,

с’обич за тях благодарим.

Текст: Карън Лин Дейвидсън, 1943–2019 г. © 1985 IRI

Музика: А. Лорънс Лиън, 1934–2006 г. © 1985 IRI

Притчи 17:17

Притчи 4:18

Учение и завети 42:45–46