Музика
Заедно семействата могат да са във вечността
назад напред

185

Заедно семействата могат да са във вечността

Живо

1. Имам добро семейство аз

на земята тук сега.

Заедно искам да сме

във небето у дома.

[Chorus]

Знам, заедно семействата могат

да са във вечността.

Да станем тук достойни,

праведни чеда.

Туй е планът вечен на Отца.

Това е планът на Отца.

2. Ще се подготвя аз добре,

храма свят да посетя.

О, как мечтая там да сключа

брак за вечността.

[Chorus]

Знам, заедно семействата могат

да са във вечността.

Да станем тук достойни,

праведни чеда.

Туй е планът вечен на Отца.

Това е планът на Отца.

Текст: Рут М. Гарднър, 1927–1999 г. © 1980 IRI

Музика: Ваня И. Уоткинс, р. 1938 г. © 1980 IRI

Учение и завети 138:47–48

Алма 37:35