Музика
Дух Свети, води ни!

89

Дух Свети, води ни!

Нежно

1. Дух Свети, води ни днес,

що е правда ни учи.

Благ свидетел за Христос,

Ти душите озари.

2. Дух Свети, пази ни тук,

избор верен пошепни.

Слушаме ли твоя глас,

към дома ни поведи.

3. Изцели сърцата ни

с’Твойта нежна сила Ти!

Очисти живота ни,

всеки час със нас бъди!

Текст: Пенълоуп Мууди Алън, р. 1939 г. © 1985 IRI

Музика: Мартин Шоо, 1875–1958 г.

Мороний 10:5–7

Учение и завети 11:12–14