Музика
Той възкръсна!
назад напред

122

Той възкръсна!

Величествено

1. Той възкръсна, Той възкръсна –

глас тържествен днес ехти.

Цялата земя ликува,

че смъртта Той победи.

От греха нас ни спаси –

тъй Христос пак победи.

2. Да прославим ний Исус със

песен радостна сега.

Облак да не затъмни лъча

блестящ на утринта.

Нищо да не помрачи

този лъч великденски.

3. Той възкръсна, Той възкръсна,

път откри ни в’небеса.

Греховете ни понесе,

възвиси ни в’святостта.

Днес великденски лъчи

светят в’нашите очи.

Текст: Сесил Франсис Алекзандър, 1818–1895 г.

Музика: Йоаким Ниендър, 1650–1680 г.

Марка 16:6–7

Мосия 16:7–9