Titelbladsy
  Footnotes

  Die
  Leer en
  Verbonde

  van Die Kerk van Jesus Christus
  van die Heiliges van die Laaste Dae

  Bevattende Openbarings Gegee aan
  Joseph Smith, die Profeet
  met Sekere Byvoegings deur Sy Opvolgers
  in die Presidensie van die Kerk

  Gepubliseer deur
  Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae

  Salt Lake City, Utah, VSA