Muzyka
Pana szukać chcę

67

Pana szukać chcę

Żarliwie

Za młodych lat już Pana szukać chcę.

On mnie powiedzie na ścieżki Swe.

Gdy pisma badam, znajduję Go,

A potem w modlitwie się zwracam Doń.

Za młodych lat słuchać przykazań chcę.

Prorocy Boga prowadzą mnie.

Przestrzegam przykazań i kocha mnie Pan.

Już od młodych lat szukam, więc znajdę Go sam.

Słowa i muzyka: Joanne Bushman Doxey, ur. 1932 r. © 1984 IRI

Nauki i Przymierza 88:63

Ks. Izajasza 55:6

Psalm 63:1