Muzyka
Chcę małym misjonarzem być już dziś

90

Chcę małym misjonarzem być już dziś

Żywo

1. Chcę małym misjonarzem być już dziś.

Mogę głosić ewangelię sam.

Za młodu jak misjonarz pragnę żyć,

Bo świadectwo ewangelii własne mam.

2. Kolegom o Kościele mówić chcę.

I o szczęściu, jakie daje mi.

Przedstawię im Mormona Księgę też,

Którą przetłumaczył prorok Józef Smith.

3. Już teraz misjonarzem mogę być.

Pragnę głosić ewangelię sam.

Dam przykład innym, jak najlepiej żyć,

Bo świadectwo ewangelii teraz własne mam.

Świadectwo ewangelii własne mam.

Słowa i muzyka: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015. © 1984 IRI

Alma 32:23

List do Rzymian 1:16

Nauki i Przymierza 4:2–3