Muzyka
Wiara

50

Wiara

Z przekonaniem

1. Wiara to przekonanie, że blask słońca zacznie dzień.

Wiara to przekonanie, że Pan wie, gdy modlę się.

Wiara ma jak ziarnko jest,

Co z ziemi rośnie wzwyż.

Wiara w mym sercu tak rośnie, wiem,

Gdy dobro czynię dziś.

2. Wiara mówi mi: z Bogiem żyłeś hen przed życiem tu.

Wiara mówi mi: wrócisz Doń, gdy życia kres jest już.

Wiara zaufaniem jest,

Że Chrystus to nasz Pan.

Wiarę wzmacnia i zwiększa to,

Że w posłuszeństwie trwam.

Słowa: Beatrice Goff Jackson, ur. 1943 r. © 1978 IRI

Muzyka: Michael Finlinson Moody, ur. 1941 r. © 1978 IRI

List do Hebrajczyków 11:1

Alma 32:28, 42–43