Muzyka
Zawsze słucham jej

71

Zawsze słucham jej

Radośnie

1. Kiedy mama woła,

zawsze słucham jej.

Bo dobrze czynić zawsze chcę

W każdy jeden dzień.

2. Kiedy tata prosi,

ja posłuchać chcę.

Bo dobrze czynić zawsze chcę

W każdy jeden dzień.

3. Ojciec w Niebie kocha,

błogosławi mnie.

Bo dobrze czynić zawsze chcę

W każdy jeden dzień.

Alternatywnie: ostinato
Zawsze słucham jej. Zawsze słucham jej. (etc.)

Słowa: Thelma J. Harrison, 1906–1991

Muzyka: rosyjska melodia ludowa. Ostinato: Patricia Haglund Nielsen, 1936–2009

Słowa © 1969 IRI. Ostinato © 1986 Sonos Music Resource. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

List do Kolosan 3:20

Alma 37:35