Muzyka
Witamy was

130

Witamy was

Radośnie

Witamy was! (Witamy was!)*

Już lekcji nadszedł czas. (Już czas!)

Witamy was! (Witamy was!)

Śpiewajcie z nami wraz.

Dziś chcemy uczcić ten święty dzień.

I wspólnie z wami w Kościele uczyć się.

Witamy was! (Witamy was!)

Już lekcji nadszedł czas.

* Wybierz kilkoro dzieci, aby odpowiadały: „Witamy was!” i „Już czas”.

Słowa i muzyka: Maurine Benson Ozment, 1932–2015. © 1968 IRI