Muzyka
Pieśń pionierów

136

Pieśń pionierów

Wesoło

Pionierzy, gdy na zachód szli,

Znosili w drodze ciężkie dni.

Gdy wozy pchali cały dzień,

To głośno pieśń śpiewali tę:

Musimy pchać i ciągnąć wóz,

Czy słońce czy też szczypie mróz.

Radośnie chcemy dalej iść,

By bliżej kresu drogi być.

Opcjonalny dyszkant
Niechaj każdy
pcha lub ciągnie wóz.
W dolinę
schodząc, tak śpiewamy pośród wzgórz.

Słowa: Oryginalny tekst — John Daniel Thompson McAllister, 1827–1910. Nowa zwrotka — Lucile Cardon Reading, 1909–1982. © 1969 IRI

Muzyka: John Daniel Thompson McAllister, 1827–1910. Aranż. © 1989 IRI