Muzyka
Nasz blask

148

Nasz blask

Śmiało

1. (Dziewczęta)

Estera jest wzorem mi,

wierna przez wszystkie dni,

jak ona z odwagą i wiarą też chcę

Plan Boży tak bronić dziś.

(Chłopcy)

Jak Nefi przykładem mym,

chcę bliźnim służyć swym,

z honorem, szacunkiem w obronie wciąż trwać,

Plan wspierać ramieniem mym.

[Chorus]

(Dziewczęta i chłopcy)

Czas, by blask nasz już

wypełnił ten świat.

Słowo Boże znasz —

czas zacząć je siać.

2. (Dziewczęta)

Jak Abisz ja z mocą chcę

głosić wszem słowo Twe,

o prawdach cudownych nauczać co dzień,

żar wiary rozpala mnie.

(Chłopcy)

Moroni też uczy mnie —

nigdy nie poddał się.

Jak on będę starać się, by prawym być,

wysoko swój sztandar nieść.

[Chorus]

(Dziewczęta i chłopcy)

Czas, by blask nasz już

wypełnił ten świat.

Słowo Boże znasz —

czas zacząć je siać.

Słowa: Jan Underwood Pinborough, ur. 1954 r.

Muzyka: Janice Kapp Perry, ur. 1938 r.

© 2013 Jan Pinborough i Janice Kapp Perry. Pieśń ta możebyć kopiowana dla niekomercyjnych celów kościelnych lubdomowych.