Muzyka
Planem Boga dziś będę żyć

86

Planem Boga dziś będę żyć

Z ekscytacją

Me życie to dar, me życie ma sens.

Me życie ma w niebie początek i cel.

Pragnąłem tu przyjść, na tym pięknym świecie żyć,

By Ojciec prowadził mnie tu w świetle Swym.

Planem Boga dziś będę żyć,

Przykazaniom posłusznym wciąż być.

Uczyć się i modlić się,

Zawsze Jego drogą iść chcę.

Więc będę szczęśliwy już dziś

I w niebie, w domu mym.

Słowa i muzyka: Vanja Y. Watkins, ur. 1938 r. © 1981 IRI

Mosjasz 2:41

Księga Abrahama 3:25–26