Muzyka
Naucz mnie chodzić tą drogą

70

Naucz mnie chodzić tą drogą

Nabożnie

Opcjonalne obbligato dla fletu lub skrzypiec (w trzeciej zwrotce)

1. (Dziecko) Naucz mnie chodzić tą drogą, co dał.

Naucz, jak modlić do Ojca się mam.

Naucz, jak poznać, co dobre, co złe.

Naucz, naucz, ku światłu iść chcę.

2. (Rodzic) Chodź, moje dziecko, nauczy nas On

Swoich przykazań i gdzie jest nasz dom.

Aby powrócić i razem z Nim żyć,

Zawsze, zawsze ku światłu wciąż idź.

3. (Razem) Ojcze nasz w Niebie, światłością Tyś sam.

Drogę wskazujesz z miłością wciąż nam.

Z serca wdzięczności popłynie pieśń dziś:

Chcemy, chcemy ku światłu wciąż iść.

Zob. także Hymny, nr 194.

Słowa i muzyka: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1958 IRI

Obbligato na flet lub skrzypce — Darwin Wolford, ur. 1936 r. © 1989 IRI

Ks. Izajasza 2:5

List do Efezjan 5:8