Muzyka
Co robisz, gdy latem wakacje są?

120

Co robisz, gdy latem wakacje są?

Z ekspresją

1. Co robisz, gdy latem wakacje są i świat zieleni się?

Czy na ryby chcesz pójść, pod chmurami snuć marzenia, co niesie wiatr?

[Chorus]

Czy chcesz właśnie tak? Chcę i ja!

2. Co robisz, gdy latem wakacje są i świat zieleni się?

Czy na basen iść chcesz, by ochłodzić się i poczuć znów lodów smak?

[Chorus]

Czy chcesz właśnie tak? Chcę i ja!

3. Co robisz, gdy latem wakacje są i świat zieleni się?

Czy iść w góry chęć masz, by pod niebem spać i liczyć miliony gwiazd?

[Chorus]

Czy chcesz właśnie tak? Chcę i ja!

Słowa i muzyka: Dorothy S. Andersen, 1927–2020.

© 1964 Dorothy S. Andersen. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelnylub prywatny.