Muzyka
Kiedy Chrystus przyjdzie znów

46

Kiedy Chrystus przyjdzie znów

Z czcią

1. Czy kiedy Chrystus przyjdzie znów,

Aniołów zabrzmi śpiew?

Czy kwieciem się pokryje świat?

Czy będzie prószył śnieg?

Czy świecić będzie jedna z gwiazd

najjaśniej tego dnia?

Czy dzień przedłuży się o noc,

A ptaki wyjrzą z gniazd?

Zapewne dzieci zwoła On,

By wspólnie siadły z Nim.

Ponieważ dawno temu rzekł:

„Do mnie przyjść pozwólcie im”.

2. Lecz kiedy Chrystus przyjdzie znów,

Czy będę gotów już,

By ujrzeć Jego piękną twarz

I klęknąć Mu u stóp?

Każdego dnia więc staram się

Tak światłem świecić swym,

By inni, co szukają Go,

Natchnieni byli nim.

Gdy przyjdzie ten radosny dzień,

Usłyszę słowa wnet:

„Me dziecię, jesteś wierne mi.

Przyjdź, w ramiona padnij me”.

Słowa i muzyka: Mirla Greenwood Thayne, 1907–1997

© 1952 Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah. Prawa autorskie odnowione w 1980 r. Wykorzystane za pozwoleniem. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

Ew. Mateusza 16:27

Ew. Mateusza 19:13–15