Muzyka
W żłobie leży

24

W żłobie leży

Płynnie

1. W żłobie leży, któż pobieży

Kolędować małemu

Jezusowi Chrystusowi,

Dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie,

Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Jako Panu naszemu!

2. My zaś sami z piosneczkami

Za wami pospieszymy,

A tak tego Maleńkiego

Niech wszyscy zobaczymy,

Jak ubogo narodzony,

Płacze w stajni położony,

Więc Go dziś ucieszymy.

Słowa: Piotr Skarga, 1536–1612

Muzyka: polska kolęda; aranż. Darwin Wolford, ur. 1936 r. Aranż. © 1989 IRI.

Ew. Łukasza 2:8–14

Ew. Mateusza 2:1–2