Muzyka
Powołani służyć

94

Powołani służyć

Z przekonaniem

1. Powołani służyć Panu Nieba,

Dziś wybrani głosić Jego wieść.

Wszem i wobec chcemy dać świadectwo,

Wszystkim miłość Ojca nieść.

[Chorus]

Naprzód, zawsze naprzód, w imię Twoje, w chwale Twej,

Naprzód, zawsze naprzód, w imię Twoje, w chwale Twej,

Naprzód, śmiało naprzód, tryumfalny płynie śpiew:

Bóg nam mocą jest, więc służmy Mu,

On Królem naszym jest.

2. Powołani zaznać Jego łaski,

Dzieci Swoje błogosławi Król.

Radość wielka głosić święte imię,

Chwałę wszelką dajmy Mu.

[Chorus]

Naprzód, zawsze naprzód, w imię Twoje, w chwale Twej,

Naprzód, zawsze naprzód, w imię Twoje, w chwale Twej,

Naprzód, śmiało naprzód, tryumfalny płynie śpiew:

Bóg nam mocą jest, więc służmy Mu,

On Królem naszym jest.

Zob. także Hymny, str. 155.

Słowa: Grace Gordon, 1873–1956; zmienione.

Muzyka: Adam Geibel, 1855–1933

Nauki i Przymierza 4:2–3

Nauki i Przymierza 20:19