Muzyka
Ja Ojca w Niebie mam

8

Ja Ojca w Niebie mam

Delikatnie

1. Ja Ojca w niebie mam, co bardzo kocha mnie,

Duch Święty szepcze do mnie to, potwierdza prawdę tę.

Potwierdza prawdę tę.

2. On przysłał mnie na świat, bym wiarą w Niego żył.

Duch Święty szepcze do mnie, bym ja zawsze wierny był.

Ja zawsze wierny był.

Jeśli utwór będzie grany w duecie, wtedy jedna osoba gra linię akompaniamentu, a druga partie głosowe o jedną oktawę wyżej.

Prostszą wersję z linią melodyczną w akompaniamencie można znaleźć w śpiewniku Hymny, nr 192.

Słowa i muzyka: Reid N. Nibley, 1923–2008. © 1969. Aranż. Reid N. Nibley © 1989 IRI

Moroni 10:5

Księga Abrahama 3:22–26