Muzyka
Jezus to przyjaciel nasz

37

Jezus to przyjaciel nasz

Z czcią

1. Jezus to przyjaciel nasz.

Zawsze blisko jest.

Chętnie tak prowadzi nas,

Gdy modlimy się.

2. W ciszy i skupieniu tak

Zaśpiewajmy pieśń.

Jezus to przyjaciel nasz.

Głośmy Jego cześć.

Słowa: Anna Johnson, 1892–1979

Muzyka: Alexander Schreiner, 1901–1987

3 Nefi 17:11–12, 21