Muzyka
Słuchaj przykazań

68

Słuchaj przykazań

Delikatnie

(Opcjonalne obbligato dla fletu lub sopranu*)

1. Słuchaj przykazań,

słuchaj przykazań!

Bo dadzą ci pewność,

bo w nich pokój jest.

Bóg ześle łaski;

Bóg ześle łaski.

Słowa proroka:

2. My — dzieci Boga, my — dzieci Boga,

Musimy przejść próby i trudy swe znieść.

Bądź wierny zawsze,

Bądź wierny zawsze

Słowom proroków:

Słuchaj przykazań.

Bo pewność i pokój w nich jest.

*To obbligato można również stosować do wersji tej pieśni wydrukowanej w śpiewniku Hymny, nr 193.

Słowa i muzyka: Barbara A. McConochie, ur. 1940 r. © 1975 IRI. Opcjonalna obbligato: Barbara A. McConochie © 1989 IRI. Aranż. Darwin Wolford © 1986, 1989 Deseret Book Company. Wykorzystane za pozwoleniem. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

Mosjasz 2:22

Nauki i Przymierza 59:23