Muzyka
Uczciwie żyj

80

Uczciwie żyj

Śmiało

1. Uczciwie żyj! Odważny bądź!

Pracę na ziemi wykonaj tu swą.

Trudź się tak pilnie, tak dobrze, by Bóg

Wraz z aniołami pochwalić cię mógł.

[Chorus]

Zawsze uczciwie żyj,

Dzielnie przez wszystkie dni.

Uczciwie żyj, odważny bądź.

2. Uczciwie żyj! Odważny bądź!

Innych porażki nie warte nic są.

Słuchaj sumienia i z wiarą wciąż walcz.

Bądź bohaterem, nie trzeba się bać.

[Chorus]

Zawsze uczciwie żyj,

Dzielnie przez wszystkie dni.

Uczciwie żyj, odważny bądź.

Słowa: George L. Taylor, 1835–1903

Muzyka: William B. Bradbury, 1816–1868; Aranż. A. C. Smyth, 1840–1909

Ew. Mateusza 4:1–11

List do Efezjan 6:1