Muzyka
Pomóż mi, Ojcze

52

Pomóż mi, Ojcze

Z przekonaniem

1. Pomóż mi, Ojcze, wybaczyć chcę dziś

Tym, którzy przykrość sprawili mi.

[Chorus]

Każdego dnia pomóż tak żyć,

Bym coraz bliżej Ciebie mógł być.

2. Pomóż mi, Ojcze! Pokuty tak chcę,

naprawić krzywdy i zmienić się.

[Chorus]

Każdego dnia pomóż tak żyć,

Bym coraz bliżej Ciebie mógł być.

Słowa i muzyka: Frances K. Taylor, 1870–1952

Tekst dodany (2. zwrotka) © 1989 IRI

Ew. Łukasza 23:34

List do Efezjan 4:32

Ew. Mateusza 6:14–15