Muzyka
Czasami, gdy czytam

35

Czasami, gdy czytam

Z miłością

1. Gdy czytam tę znaną historię sprzed lat,

Myślę o tym, jak Jezus tu żył.

Jak przygarniał On dzieci i tulił do szat —

Wtedy bardzo chcę być, gdzie On był.

2. Tak chciałbym, by mógł błogosławić mnie sam,

By przytulił mnie ramieniem Swym.

I usłyszeć te słowa, jak gdybym był tam:

„Do mnie dzieciom swym pozwólcie przyjść”.

Słowa: Jemima Luke, 1813–1906

Muzyka: Leah Ashton Lloyd, 1894–1965

3 Nefi 17:21–23

Ew. Łukasza 18:16