Muzyka
Dzisiaj urodzin Twoich dzień (Kanon)

133

Dzisiaj urodzin Twoich dzień

Kanon

Żywo

① Dzisiaj urodzin Twoich dzień.

② Śpiewamy i cieszymy się.

③ Rok kolejny upływa dziś.

④ Sto lat! Sto lat nam żyj!

Aby zaśpiewać tę pieśń w kanonie, podzielcie się na grupy. Każda grupa włącza się według kolejności cyfr. Kanon ten może być śpiewany z akompaniamentem lub bez.

Słowa i muzyka: Barbara McConochie, ur. 1940 r.

© 1989 Barbara McConochie. Pieśń ta może być kopiowanaw celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.