Muzyka
Gdy patrzę na świątynię

99

Gdy patrzę na świątynię

Z zadumą

1. Gdy patrzę na świątynię,

To zaraz chcę tam wejść,

By poczuć siłę Ducha,

Pokornie modlić się.

Bo świątynia Bożym domem jest.

Miłości jest to miejsce.

Przygotować się za młodu chcę —

To me zadanie święte.

2. Spoglądam na świątynię

I kiedyś wejdę tam,

By zawrzeć swe przymierza

I poznać boski plan.

Bo świątynia Bożym domem jest.

Tam razem się łączymy.

Jako dziecko Boga dobrze wiem:

Na wieczność są rodziny.

Słowa i muzyka: Janice Kapp Perry, ur. 1938 r.

© 1980 Janice Kapp Perry. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

Nauki i Przymierza 124:39–41