Muzyka
Zła zima

140

Zła zima

Żywo

1. Hu! Hu! Ha! Hu! Hu! Ha!

Nasza zima zła!

Szczypie w nosy, szczypie w uszy,

Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna!

Nasza zima zła! Nasza zima zła!

2. Hu! Hu! Ha! Hu! Hu! Ha!

Nasza zima zła!

Płachta na niej długa, biała,

W ręku gałąź oszroniała,

A na plecach drwa…

Nasza zima zła! Nasza zima zła!

3. Hu! Hu! Ha! Hu! Hu! Ha!

Nasza zima zła!

A my jej się nie boimy,

Dalej śnieżkiem w plecy zimy,

Niech pamiątkę ma!

Nasza zima zła! Nasza zima zła!

Słowa: Maria Konopnicka, 1842–1910

Muzyka: Zygmunt Noskowski, 1846–1909