Muzyka
By prawdę ponieść w świat (Armia Helamana)

92

By prawdę ponieść w świat

Armia Helamana

Żarliwie

1. Jak prorok Nefi my na ten świat

Przyszliśmy, by naszej wiary dać znak.

Uczono nas i my wiemy, że

Gdy Pan nakaże, czas nie bać się.

[Chorus]

Armia Helamana to dzisiaj my.

Za młodu uczono nas.

Będziemy Pana misjonarzami,

By prawdę ponieść w świat.

2. Przyszliśmy tu, by w ostatnie dnie

Królestwo Boga szerzyło się.

Prorok naucza prawdy tej:

„Niech każdy światłem swym dzieli się”.

[Chorus]

Armia Helamana to dzisiaj my.

Za młodu uczono nas.

Będziemy Pana misjonarzami,

By prawdę ponieść w świat.

3. Plan znając, przygotujmy się wnet,

Wzmocnimy wiarę przez nauki te.

Uczmy się więc, aż przyjdzie nasz czas,

By prawdę ponieść na cały świat.

[Chorus]

Armia Helamana to dzisiaj my.

Za młodu uczono nas.

Będziemy Pana misjonarzami,

By prawdę ponieść w świat.

By prawdę ponieść w świat.

Słowa i muzyka: Janice Kapp Perry, ur. 1938 r.

© 1983 Janice Kapp Perry. Pieśń ta może być kopiowanaw celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

1 Nefi 1:1

Alma 53:18–22

Nauki i Przymierza 4:2–4