Muzyka
Maszerują dzieci drogą

139

Maszerują dzieci drogą

Żywo

Maszerują dzieci drogą

raz, dwa, trzy.

Prawą nogą, lewą nogą

raz, dwa, trzy.

A nad drogą słonko świeci

i uśmiecha się do dzieci

raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Słowa i muzyka: tradycyjne