Muzyka
Za zdrowie me (Kanon)

18a

Za zdrowie me

Kanon

Z wdzięcznością

① Za zdrowie me,

② codzienny chleb

③ wychwalam Pa-

④ -nie Cię.

Aby zaśpiewać tę pieśń w kanonie, podzielcie się na grupy. Każda grupa włącza się według kolejności cyfr. Kanon może być śpiewany z akompaniamentem lub bez.

Słowa i muzyka: anonim.

Nauki i Przymierza 136:28