Muzyka
Mój Bóg dał mi świątynię

73

Mój Bóg dał mi świątynię

Melodyjnie

1. Mój Bóg dał mi świątynię, bym tutaj mógł w niej żyć.

Kiedyś byłem duchem w niebie, lecz zgodziłem się tu przyjść.

Zabłyśnie ma świątynia, Bez grzechu będzie lśnić.

Me ciało jest świątynią. Mój Ojciec dał ją mi.

2. Jeśli ciało swe szanować i chronić będę dziś,

Bóg kiedyś w Swoim Domu łaski podaruje mi.

W poranek zmartwychwstania ożyję w ciele mym.

I w chwale celestialnej żyć będę z Ojcem Swym.

Słowa: Donnell Hunter, 1930–2013. © 1969 IRI

Muzyka: Darwin Wolford, ur. 1936 r. © 1969 IRI

I List do Koryntian 3:16–17

Nauki i Przymierza 88:27–29