Muzyka
Czytaj i módl się

66

Czytaj i módl się

Z uczuciem

1. Uwielbiam czytać pisma święte,

Bo kiedy czynię to,

Duch Święty w sercu mym Swą mocą daje mi

Świadectwo, że prawdziwe są.

[Chorus]

Znaj moc świętych pism

I z modlitwą rozważ je.

Duch powiedzie mnie i przekonam się,

Że pisma prawdą są.

2. Z modlitwą będę czytać pisma,

Przez całe życie me.

Zrozumiem wnet ich treść.

Posłusznie dam się wieść

I oddam Bogu życie swe.

[Chorus]

Znaj moc świętych pism

I z modlitwą rozważ je.

Duch powiedzie mnie i przekonam się,

Że pisma prawdą są.

Słowa: Jaclyn Thomas Milne, ur. 1949 r. © 1986 IRI

Muzyka: Carol Baker Black, ur. 1951 r. © 1986 IRI

2 Nefi 4:15

Mosjasz 1:6–7

Moroni 10:4–5