Muzyka
Gdy powołają mnie na misję

91

Gdy powołają mnie na misję

Z zaangażowaniem

1. Gdy powołają mnie na misję,

Urosnę wtedy trochę już.

Więc teraz mam się przygotować,

By uczyć, głosić i pracować, jak chce Bóg.

2. Ja chcę się dzielić ewangelią,

Nauczać tych, co prawdy chcą.

Och, jakże chcę być misjonarzem!

Już dzisiaj będę służyć Panu pracą swą.

Akompaniament może być grany w duecie. Linię melodyczną można grać oktawami, a linię basu podzielić na dwie ręce.

Słowa i muzyka: Newel Kay Brown, ur. 1932 r. © 1969 IRI

Nauki i Przymierza 133:8, 37