Muzyka
Gdy pomagamy

108b

Gdy pomagamy

Radośnie

1. Mamie* gdy pomagamy,

Uszczęśliwia to nas.

Przy tym chętnie śpiewamy,

Bo kochamy ją /go tak.

2. Tra la la la la la la,

Tra la la la la la,

Tra la la la la la la,

Tra la la la la la.

*Słowa opcjonalne: tacie, bratu, siostrze, babci, dziadzi

Słowa: Wallace F. Bennett, 1898–1993

Muzyka: niemiecka pieśń ludowa