Muzyka
Pochylmy głowy

18b

Pochylmy głowy

Z czcią

1. Pochylmy głowy, modląc się,

Zamknijmy oczy swe.

Za błogosławieństw naszych moc

Oddajmy Ojcu cześć.

2. Pochylmy głowy, modląc się,

By Pan dziś chronił nas,

Gdy w domu, w szkole praca wre

Lub gdy zabawy czas.

Słowa: Anna Johnson, 1892–1979

Muzyka: Alexander Schreiner, 1901–1987

Alma 7:23