Muzyka
Ten świat cudowny dla mnie jest

122

Ten świat cudowny dla mnie jest

Radośnie

1. Ten świat cudowny dla mnie jest. Jak piękne życie me!

Pod niebem ptaki, kwiaty też melodie nucą swe.

[Chorus]

Więc śpiewać, śpiewać, śpiewać chcę

Radosną śpiewać pieśń.

Tak śpiewać, śpiewać, śpiewać chcę,

By Ojcu oddać cześć.

2. Ten świat cudowny dla mnie jest. Jak piękne życie me!

Nauczycieli dobrych mam — prowadzą z troską mnie.

[Chorus]

Więc śpiewać, śpiewać, śpiewać chcę

Radosną śpiewać pieśń.

Tak śpiewać, śpiewać, śpiewać chcę,

By Ojcu oddać cześć.

Słowa: Anna Johnson, 1892–1979. © 1962 IRI

Muzyka: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1962 IRI

Psalm 100:1–2