Muzyka
Barwy naszej Organizacji Podstawowej

131

Barwy naszej Organizacji Podstawowej

Radośnie

Barwami tej organizacji są

trzy kolory te:

Czerwony, niebieski i żółty, bo

mają znaczenie swe.

Czerwień oznacza odwagę co dnia.

Błękit symbolem jest prawdy, co trwa.

Żółć to znak służby bliźniemu, więc my

Według kolorów tych będziemy żyć.

Słowa i muzyka: Marzelle Mangum, 1914–2003. Aranż. © 1989 IRI

(Odwaga) V Ks. Mojżeszowa 31:6

(Prawda) Mosjasz 2:17

(Służba) List do Efezjan 4:25