Muzyka
Grzeczni i pełni czci

11

Grzeczni i pełni czci

Cicho

Grzeczni i pełni czci, Ojcze, dziękujemy Ci.

Grzeczni i pełni czci pieśnią Cię chwalimy dziś.

Grzeczni i pełni czci módlmysię dziś tu,

Aby w sercach naszych chciał mieszkać Święty Duch.

Słowa i muzyka: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1959 IRI

Nauki i Przymierza 19:23