Muzyka
Pieśń bożonarodzeniowa

32

Pieśń bożonarodzeniowa

Tkliwie

1. To jest piosenka na świąteczny czas.

O tym, jak przyszedł Zbawiciel na świat.

Opowiem tobie historię tę.

Zaśpiewam o tym, co zdarzyło się.

2. To nowa gwiazda — jej blasku moc

Świat rozjaśniała w cudowną tę noc.

To anioł z nieba głoszący tę wieść.

Radość zwiastował, by pokój nam nieść.

3. To jest stajenka, Jezusa dom;

Bydło i owce witały tu Go.

Cieplutkim siankiem wysłany był żłób.

W nim Zbawca złożył Swą główkę do snu.

4. To są pasterze w pokorze serc

Spieszący, aby Dzieciątku dać cześć.

Mędrcy ze Wchodu przynieśli Mu skarb —

z mirry, kadzidła i złota to dar.

5. Oto Maryja — pełna jest cnót.

Matką Jezusa uczynił ją Bóg.

Józef wiódł osła do Betlejem.

Dzieciątko Jezus zrodziło tam się.

W czasie czterotaktowego wstępu do każdej zwrotki można ustawić obrazki lub figurki związane z treścią.

Słowa i muzyka: Patricia Kelsey Graham, ur. 1940 r. © 1980 IRI. Adaptacja wiersza „The Nativity Story” autorstwa Avona Allena Comptona.

Ew. Łukasza 2:1–16

Ew. Mateusza 2:1–11