Muzyka
Sobota

105

Sobota

Żywo

Jest w tygodniu raz taki dzień,

A ten dzień się sobotą nazywa.

Z rodziną swoją przygotuj się więc,

Bo w niedzielę jest czas odpoczywać.

Ubranie wypierz, do sklepu idź,

Niech ta praca twój dom rozwesela.

Umyj włosy swe i przygotuj się dziś,

Bo rano już będzie niedziela.

Słowa: Rita S. Robinson, 1920–2011

Muzyka: Rita S. Robinson, 1920–2011; aranż. Chester W. Hill, 1912–1997.

II Ks. Mojżeszowa 20:10–11