Muzyka
Gdzie miłość przepełnia serca

76

Gdzie miłość przepełnia serca

Żarliwie

1. Gdzie miłość przepełnia serca,

Gdzie miłość, tam mieszka Bóg.

Naucz nas w posłuszeństwie

Kroczyć śladami Jego stóp.

2. Gdzie miłość przepełnia serca,

Panuje w nich Boża cześć.

Naucz nas, jak do Ojca modlić się,

By poznać, że z miłością chce nas wieść.

3. Pociecha w ramionach przyjaciela,

Moc słów, co szczęście budzą w nas,

Piosenka, która serce rozwesela

To miłość wraca do nas tak.

4. Gdzie miłość przepełnia serca,

W tych sercach Bóg mieszkać chce.

Wskaż drogę nam i z troską prowadź nas,

Byśmy z Nim mogli żyć po wieczny czas.

Słowa: Joanne Bushman Doxey, ur. 1932 r. i Norma B. Smith, 1923–2010

Muzyka: Joanne Bushman Doxey, ur. 1932 r. i Marjorie Castleton Kjar, 1927–2019

© 1972 Joanne Bushman Doxey i Marjorie Castleton Kjar. Aranż. © 1989 IRI. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

Alma 13:28–29