Muzyka
Mój Zbawca kocha mnie

42

Mój Zbawca kocha mnie

Z uczuciem

1. Mój Zbawca kocha mnie.

Miłością mnie otacza.

W mej duszy radość jest,

Gdy patrzę na ten świat.

[Chorus]

Posłusznym być zawsze chcę.

Oddam Mu życie swe.

Mój Zbawca kocha mnie.

Swą miłość hojnie daje.

2. Mój Zbawca kocha mnie.

Odczuwam Jego dobroć.

I kiedy modlę się,

W swym sercu pokój mam.

[Chorus]

Posłusznym być zawsze chcę.

Oddam Mu życie swe.

Mój Zbawca kocha mnie.

Swą miłość hojnie daje.

3. Mój Zbawca kocha mnie.

Łaskawie mnie obdarza.

Więc dam Mu serce swe.

On mym pasterzem jest.

[Chorus]

Posłusznym być zawsze chcę.

Oddam Mu życie swe.

Mój Zbawca kocha mnie.

Swą miłość hojnie daje.

4. Miłością dzielę się,

Gdy służę bliźnim wokół.

Ta służba cieszy mnie.

W dawaniu radość mam.

[Chorus]

Posłusznym być zawsze chcę.

Oddam Mu życie swe.

Mój Zbawca kocha mnie.

Swą miłość hojnie daje.

Słowa: Ralph Rodgers Jr., 1936–1996; K. Newell Dayley, ur. 1939 r.; Laurie Huffman, ur. 1948 r.

Muzyka: K. Newell Dayley, ur. 1939 r.

© 1978, 1979 K. Newell Dayley. Wykorzystane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

Ew. Jana 15:10–12