Muzyka
Kapłaństwo naszego Pana (Kanon)

147

Kapłaństwo naszego Pana

Kanon

Śmiało

1. ➀ Bracia, władza według ludzi

➁ To pozycja, złoto, miecz,

➂ Ale władzą nad władzami

➃ Moc kapłaństwa Pana jest.

2. ➀ Mamy bracia Pańską zbroję,

➁ Z głowy nam nie spadnie włos,

➂ Jeśli godni wciąż będziemy,

➃ By usłyszeć Ducha głos.

3. ➀ Pójdźmy naprzód wolni, silni,

➁ Niech kapłaństwo wiedzie nas,

➂ Od diakonów aż po starszych

➃ Prawych zalet szukać wraz.

Kanon
Do dyrygenta: Podziel chórzystów na cztery grupy. Kiedy pierwsza grupa dotrze do cyfry zakreślonej w kółko, nowa grupa rozpoczyna od początku pieśni. Do śpiewania bez akompaniamentu lub z muzyką zamieszczoną poniżej.

Do akompaniatora: Powtarzaj pierwszą wersję zakończenia, aż wszystkie grupy skończą śpiewać. Potem zagraj drugą wersję zakończenia.

Słowa i muzyka: John Craven, 1929–1993. © 1985 IRI

Nauki i Przymierza 121:34–46

Nauki i Przymierza 107:1–4