Muzyka
Pionierem być

138

Pionierem być

Śmiało

1. Nie musisz pchać wozu wcale,

Z dala domu żyć,

Czy tysiąc kilometrów przejść,

By dziś pionierem być!

2. Lecz musisz mieć wielką wiarę

I odważnie żyć.

I trudzić się ze wszystkich sił,

By dziś pionierem być!

Opcjonalny dyszkant
Maszeruję, maszeruję,
maszeruję, maszeruję.
Zawsze naprzód, idę naprzód.
Pionier ze mnie jest; maszeruj

Opcjonalny dyszkant
Maszeruję, maszeruję,
maszeruję, maszeruję.
Zawsze naprzód, idę naprzód.
Pionier ze mnie jest.

Słowa: Ruth Muir Gardner, 1927–1999. © 1980 IRI

Muzyka: Ruth Muir Gardner, 1927–1999. Aranż. Vanja Y. Watkins, ur. 1938 r. © 1980 IRI

V Ks. Mojżeszowa 31:6