Muzyka
Modlitwa dziecka

6

Modlitwa dziecka

Z czcią

Najpierw należy śpiewać poszczególne partie osobno, a następnie je połączyć.

1. Ojcze Niebieski, czy Ty jesteś tam?

I wysłuchujesz modlitw, które w sercu mam?

Niebo odległe wydaje się,

Lecz kiedy modlę się, jest blisko mnie.

Ojcze Niebieski, ja pamiętam, że

Tak dawno temu Jezus uczniom Swoim rzekł:

„Nie brońcie dzieciom tu do mnie przyjść”.

Ojcze, w modlitwie mogę z Tobą być.

2. Módl się — On jest.

Mów, On cię słucha.

Tyś Jego jest.

Otacza cię miłość.

On słyszy cię.

On kocha dzieci.

Królestwo Niebieskie zaprawdę ich jest.

Słowa i muzyka: Janice Kapp Perry, ur. 1938 r.

© 1984 Janice Kapp Perry. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelnylub prywatny.

Ew. Mateusza 19:14

Nauki i Przymierza 112:10