Muzyka
Miłość mieszka tu

102

Miłość mieszka tu

Delikatnie

Śpiewać na głosy osobno, a następnie razem, wykorzystując przy tym zakończenie pod klamrą 3.

1. (Dziewczęta) Widzę, jak mama klęka z rodziną mą co dnia.

Słyszę, jak cicho szepcze, gdy schyloną głowę ma.

Jej prośby do Ojca koją smutek mój,

Więc jestem wdzięczna: miłość mieszka tu.

2. (Chłopcy) Mój to jest dom, gdzie w dzień i w noc, odczuwać się da kapłaństwa moc.

Tu mama i tata prowadzą mnie,

Uczą przykazań — słuchać ich chcę.

Prawdy te potwierdza w sercu Duch,

Bo miłość mieszka tu.

3. Wiem, że blisko jest Zbawiciel mój,

Gdy miłość mieszka tu.

Słowa i muzyka: Janice Kapp Perry, ur. 1938 r.

© 1980 Janice Kapp Perry. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

Mosjasz 4:15

Nauki i Przymierza 68:28