Muzyka
Syna nam dał

20

Syna nam dał

Z uczuciem

Jak Ojciec mógł powiedzieć nam, czym Jego miłość jest?

W dobroci Swej nam Syna dał — to święte dziecię Swe.

Jak drogę ludziom wskazać miał do Swego domu bram?

Na ziemię przysłał Syna nam, bo On tę drogę zna.

Jak wytłumaczyć światu mógł ofiary Swojej cel?

On Syna dał, by za nas zmarł i z grobu podniósł się.

O co nas Ojciec prosi dziś? Co pisma mówią nam?

„Bądź wierny i żyj jak mój Syn. Pomagaj bliźnim swym”.

Co mówią nam? „Żyj jak mój Syn”.

Słowa: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004.

Muzyka: Michael Finlinson Moody, ur. 1941 r.

Moroni 7:48

3 Nefi 27:21

Ew. Jana 3:16

Ew. Jana 13:15